...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   
             
      การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา  101 เกมส์ ครั้งที่ 4 
วันที่ 24 ธันวาคม  2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู
  นักเรียน
เข้าร่วม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา 101 เกมส์ ครั้งที่ 4
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
กีฬาเมืองสรวงเกมส์  ครั้งที่ 9  
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม  2556
เทศบาลตำบลเมืองสรวง ร่วมกับโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสัมพันธ์ (เมืองสรวงเกมส์)
โดยมี นายสมศักดิ์  ขำทวีหรหม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม  2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โดยมี นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และคณะเป็นวิทยากร

                       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63
             
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                        วันที่  11 - 13  ธันวาคม  2556
                   นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                     นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                                               ในงานนี้ได้รับรางวัล
 

  รองชนะเลิศอันดับที่  1    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
  อันดับที่  5    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
  อันดับที่  28  การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว ม.1-ม.3
  อันดับที่ 18   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
  อันดับที่  8    การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.65 ธันวามหาราช
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันพ่อ่แห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประเมินโครงการ 5 ห้องชีวิต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินโครงการ 5 ห้องชีวิต

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  กลุ่มที่ 2
ในงานนี้ได้รับรางวัล
                ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น   ม1 - ม3
                ชนะเ
ลิศ การประดิษฐ์พานธูปเทียนแพ   ม1 - ม3
                ชนะเลิศ การทำอาหารคาวหวานประเภทข้าวและขนมหวาน  ม1 - ม3
                ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
4 - ม6
                ชนะเลิศ เครื่
องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ 4 - ม6
                                                                                     ผลการแข่งขัน
ทุกกิจกรรม


วันที่ 18 กันยายน 2556
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายวสันต์ สวัสดิพานิช ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายพรมา อยู่ประไพ นักการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 13 กันยายน 2556
สพม 27 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ 2556
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


วันที่ 29 กรกฏาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำคณะครู  นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

ค่ายคุณธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2556

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้ยเอ็ด วัดไตยภูมิบ้านผือฮี
จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
ณ วัดไตยภูมิบ้านผือฮี


วันที่ 26 มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 6

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


วันที่ 20 มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

แสดความยินดี
กับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ 17  มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์  จำนงคกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา
ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

" เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด To Be No.1 "


วันที่ 7  มิถุนายน 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  ร่วมกับ
โรงพยาบาลเมืองสรวง   สถานีตำรวจภูธรเมิองสรวง
จัดกิจกรรม " เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด To Be No.1 "
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
มาเราดีใจ ใปยินดี

วันที่ 28 พฤษภาม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร และครู  ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
และต้อนรับบุคลากรใหม่
ประฐมนิเทศบ์นักเรียใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 พฤษภาม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร และครู  จักกิจกรรมประฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
บุญบั้งไฟอำเภอเมืองสรวง
วันที่ 11 พฤษภาม 2556 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญบั้งไฟอำเภอเมืงสรวง  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
บุญชาวเมือง
วันที่ 25 เมษายน 2556 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายพานิชย์ ลาสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญชาวเมือง  ณ วัดเมืองสรวงเก่าทัศนศึกษา
ปีการศึกษา 2555

วันที่ 4 มีนาคม 2556  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียน ห้อเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ท่านมาเรามาดีใจ

วันที่ 1 มีนาคม 255ุ6
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาแสดงความยินดี กับนายยอดยิ่ง  จันทะดวง
ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


มอบเงินปัจจัยอุดหนุนพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานมอบเงินปัจจัยอุดหนุนพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2555


วันพฤหัสบดี์ที่ 31 มกราคม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2555

วันศุกร์์ที่ 25 มกราคม 2556
นายชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการ สพม, 27
เป็นประธาน  "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน"
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
งาน RMU แฟร์ ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในงานนี้ได้รับรางวัล
- รองชนะเลิศการจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels