...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
ทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
นายสมคิด พานแสวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมพิธีวันพ่อ่แห่งชาติ
ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
นายเลื่อน เพชรอำไพ รอง ผอ.สพท.รอ.เขต 2
เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552
วันที่ 16 กันยายน 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานปีการศึกษา
โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการ กฤษณา นากลาง
ครูวรรษา แก้วแสน
ครูอุดมศักดิ์ พรมพิลา
ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพท.รอ. 2 อำเภอเมืิองสรวง

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
นายประไพ รัตนไพจิตร ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทาการศึกษา
อำเภอเมืองสรวง ในสังกัด สพท.รอ.2
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันแม่แห่งชาติ ปี 2552
วันที่ 12 สิงหาคม 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2552
วันที่ 11 สิงหาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
วันที่ 5 กรกฏาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 6 ขอนแก่น
จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
มีนักเรียนเข้ารับการอบรม 300 คน
โดยมี นายสมคิด พานแสวง รองผอ. เป็นประธาน
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 3 กรกฏาคม 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านกกกุง
วัดบ้านเมืองสรวงน้อย่ วัดบ้านหนองเม็ก
และวัดศรีสุริยาบ้านป่ายาง เนื่องในวันเข้าพรรษา
ยินดีกับผู้บริหารคนใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดีกับ
ครูโยธิน ไชยเสนา
ครูพนิดา  หารสุโพธิ์
ในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประเมินคูณภาพการศึกษา รอบที่ 2
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2
ณ ห้อง E - Class Room โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ค่ายพุทธธรรม
วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิต
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2552
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2552
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ธารน้ำใจจากท่านผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
รับมอบพัดลมจำนวน 10 ตัว เพื่อติดตั้งในห้องเรียน
จาก  นายนทีทอง เอื้อพิพัฒนากูล
ประธานบริหาร บริษัท จิรนทีแอสโซซิเอสท์ จำกัด
โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาแล้วจำนวนหนึ่ง
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2552
นายสมคิด  พานแสวง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2552
วันครู 2552
วันที่ 16 มกราคม 2552
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ในการนี้ นายเลื่อน เพชรอำไพ รอง ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2552
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels