...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด สพท.รอ. 2 ครั้งที่ 8/2550

วันที่ 26 ธันวาคม 2550
นายทองเรือง อินทร์ทอง รองผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพท.รอ.2
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                 / ภาพ:ข่าว
วันเอดส์โลก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
นายสมยศ  รักษกุลวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

                                                                 / ภาพ:ข่าว
กีฬาศูนย์เครือข่าย ที่ 32 - 33
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
นายสมพร  สอนสนาม ผอ.สพท.รอ2
เป็นประธานเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายที่ 32-33
ปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าฮก
                                                                 / ภาพ:ข่าว
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
นายสมยศ  รักษกุลวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

                                                                 / ภาพ:ข่าว
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการ
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมการแสดงมุธิตาจิต
แด่ครูวรเวทย์
พิมพ์เขต
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
แสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวงจัดกิจกรรมการแสดงมุธิตาจิต
แด่บุคลากรครูที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในปี 2550
ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
The Big Cleaning Day
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรม The Big Cleaning Day
มีกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ จัดสวนย่อม และ
ปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 15 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันแม่แห่งชาติ ปี 2550
วันที่ 12 สิงหาคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2550
วันที่ 10 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์เรื่่องพระคุณแม
งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน
และแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัถกรรม ฯ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่ วัดบ้านเมืองสรวงเก่า
และวัดศรีสุริยาบ้านป่ายาง เนื่องในวันเข้าพรรษา
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 20 กรกฏาคม 2550
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือให้แก่ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2550
อบรมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ สพท.รอ.2
โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสรวง
เทศบาลตำบลเมืองสรวง  อบจ.
อบรมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตามนโยบายการพัฒนาคนและสังคมดีมีคุณภาพ
การแข่งขันศิลปหัดถกรรม
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
วันที่ 4 กรกฏาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดการแข่งขัน
ศิลปหัดถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับเขตการศึกษา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2550

วันที่ 29 มิถุนายน 2550
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2550
วันที่ 14 มิถุนายน 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550
วันที่ 14 มิถุนายน 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2550
วันที่ 8 มิถุนายน 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2550
นายทองเรือง อินทร์ทอง รองผอ.สพท.รอ 2
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการคิด เศรษฐกิจพอเพียง
และคุณธรรมนำความรู้  
มีครูศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 32 จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2550
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที่ 14 มีนาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2549
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ปีการศึกษา 2549ี
วันที่ 8 มีนาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศก์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2549
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ 32
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ป.2  ป.5  และ ม.2
ประจำปีการศึกษา 2549
                                            / ภาพ:ข่าว
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ตรวจสุขภาพ ฟันดี
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ฟันดี ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
พร้อมกับ ให้ให้คำแนะนำ
การดูแลสุขภาพในช่องปาก กับนักเรียน
                                                                          / ภาพ:ข่าว
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
นายสุดสาคร  ศิริวารินทร์
รองอำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
การแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ทัศนศึกษา เชียงใหม่ - เชียงราย
วันที่ 19 - 22 มกราคม 2550
คณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา และศูนย์เคริอข่าย
โดยการนำของนางสุจิต ศิริอมรพรรณ
เดินทางไปทัศน์ศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย
และ"งานราชพฤกษ์ 2549"

                                                                          / ภาพ:ข่าว
แข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ศูนย์เครือข่ายเมืองสรวง
วันที่ 19 มกราคม 2550
นายสมพร  สอนสนาม ผอ. สพท.รอ.2
เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะฯ
ของนักเรียนศูนย์เครือข่ายเมืองสรวง
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
ในการแข่งขันในระดับเขตการศึกษาต่อไป
                                                            อนุสรณ์ / ภาพ:ข่าว
วันครู 2550
วันที่ 16 มกราคม 2550
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ในการนี้ นายสมพร  สอนสนาม ผอ. สพท.รอ.2
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันครู ปี 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                              อนุสรณ์/ ภาพ:ข่าว
วันเด็กแห่งชาติ 2550
วันที่ 13 มกราคม 2550
อำเภอเมืองสรวง เทศบาลตำบลเมืองสรวง  ร่วมกับ
สพท.รอ.2   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และหน่วยงานราชการ เอกชนอำเภอเมืองสรวง
กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันปืนใหญ่ที่ 106 ค่ายพล.ร.6
ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสรวง
                                                             อนุสรณ์ / ภาพ:ข่าว
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels