...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
กีฬากลุ่มเครืือข่ายที่ 32 สพท.รอ.2
วันที่ 12 ธันวาคม 2549
นายเสน่ห์ ศิริวัฒนานนท์ รอง ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานเปิดกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 32 สพท.รอ.2
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
มีการแข่งขัน 5 ประเภทกีฬา และ 32 ประเภทกรีฑา
โดยมีนักกีฬาจาก 9 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2549                                                                     / ภาพ:ข่าว
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2549
วันที่ 11 สิงหาคม 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์เรื่่องพระคุณแม่
                                                                    / ภาพ:ข่าว
กีฬาสี 49
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2549
โดยมีนักกีฬาจาก 4 คณะสีเข้าร่วมการแข่งขัน
                                                            
                                                                     / ภาพ:ข่าว
ค่ายพุทธธรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้นำครู 43 คนนักเรียน   คน
เข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิต
ณ วัดป่าหนองมง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อนเอ็ด

                                                                      / ภาพ:ข่าว
แสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู - นัการการ
ที่เก
ษียณ์อายุราชการ
วันที่ 22 ก.ย 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดงานแสดงมุฑิตาจิต
ข้าราชการครู - นัการที่เกษียณ์อายุราชการ
ซึ่งในปี 2549
นี้มีข้าราชการครู และนักการ 2 ท่าน คือ
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉลอง สินโสภา
และ นักการ ณรงค์ สง่าเนตร
                                                                    / ภาพ:ข่าว
ประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ
วันที่ 31 ส.ค. 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ได้ต้อนรับ
นายสันทัด อินทริกานนท์ ผอ.สพท.รอ.2
และคณะกรรมการ ประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
                                                                    / ภาพ:ข่าว
ประกวดนวัฒกรรมทางการศึกษา
ภาคอิสาน ประจำปี 2549

วันที่ 2 - 4 ส.ค. 2549 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นตัวแทน
เข้าประกวดนวัฒกรรมทางการศึกษา
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับภาค
ที่จังหวัดมุกดาหาร
                                                                    / ภาพ:ข่าว
รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
วันที่ 12 ก.ค. 2549 
คณะผู้บริหาร  คร ู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ได้ต้อนรับ
คณะกรรมการฯทำการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
                                                                    / ภาพ:ข่าว
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels