...  วินัยดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  พัฒนาสังคม  ...

 
ท่านให้เกียรติเข้าเยียมชมเป็นลำดับที่
 

เริ่มนับสถิติ วันที่ 12 มีนาคม 2552

   
กตัญญุตาคารวะ
"ชีวิตข้าราชการไทย ก้าวสู่ทางสายใหม่ 60"

วันที่  25  กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรม กตัญญุตาคารวะ
เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ
โดยภาคเช้าเป็นการแสดงมุฑิตาจิตของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม เขต27 ปีการศึกษา 2558

วันที่  19 กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพม เขต 27 กลุ่ม 2
                                                                                 ดูประกาศผลการแข่งขัน


การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practces ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่  10 กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ส่งกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วม
คัดเลือกผลงานวิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practces
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
และนำคณะครูศึกษาดูงาน
การแสดงผลงาน

   

พจนานุกรมไทยออนไลน์
สืบค้นด้วย Google
 
 
 
 
...  ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด   ...
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4
จัดทำโดย  นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น     E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels