...  วินัยดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  พัฒนาสังคม  ...

 
ท่านให้เกียรติเข้าเยียมชมเป็นลำดับที่
 

เริ่มนับสถิติ วันที่ 12 มีนาคม 2552

   
   
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่)
ผู้ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นเป็นจำนวนมาก
โดยยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่อง
สุนทรภู่ให้ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก
                                                                           (ภาพกิจกรรม)


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน
อำเภอเมืองสรวง ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
ในการนี้ได้จัดขบวนนักเรียนเดินรณรงค์ ต่อต้าน การเสพ การขาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายโกศล ฐานะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ในการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ในโอกาสนี้ได้กรุณาพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน
                                                                           (ภาพกิจกรรม)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
   

พจนานุกรมไทยออนไลน์
สืบค้นด้วย Google
 
 
 
 
...  ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด   ...
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4
จัดทำโดย  นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น     E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels