...  วินัยดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  พัฒนาสังคม  ...

 
ท่านให้เกียรติเข้าเยียมชมเป็นลำดับที่
 

เริ่มนับสถิติ วันที่ 12 มีนาคม 2552

   


จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18  สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ในงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ตู้ปลา DIY
ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอาชีวศึกษา
Best  Practices  สพม. 27ิ

วันที่ 15  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา
                                                         
                                                          นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว / ถ่ายภาพ


   

พจนานุกรมไทยออนไลน์
สืบค้นด้วย Google
 
 
 
 
...  ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด   ...
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072
จัดทำโดย  นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น     E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels