...  วินัยดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  พัฒนาสังคม  ...

 
ท่านให้เกียรติเข้าเยียมชมเป็นลำดับที่
 

เริ่มนับสถิติ วันที่ 12 มีนาคม 2552

   
ทำบุญถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน ณ วัดบ้านหว่านไฟ
วัดบ้านบ้านป่ายางวนาทิพย์ วัดบ้านหนองผือโนนค้อ วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน
ร่วมการแข่งขันในโครงการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าใบตอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

   (ภาพกิจกรรมวันแข่ง)                      (ภาพกิจกรรมวันรับโล่ห์รางวัล)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยจัดพิธีเดินสวนสนาม และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
   

พจนานุกรมไทยออนไลน์
สืบค้นด้วย Google
 
 
 
 
...  ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด   ...
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4
จัดทำโดย  นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น     E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels