( กรุณาอ่านคำชี้แจง ครับ )
...  วินัยดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  พัฒนาสังคม  ...

 
ท่านให้เกียรติเข้าเยียมชมเป็นลำดับที่
 

เริ่มนับสถิติ วันที่ 12 มีนาคม 2552

   
โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเด็กและครอบครัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาคม ร่วมกับ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
และเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเด็กและครอบครัว

                                                                             ( ภาพกิจกรรม )
พิธีไหว้ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2560
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
                              
                                                                          ( ภาพกิจกรรม )


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในการนี้โรงเรียนมีการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำนักเรียน
สู่เป้าหมายตามนโยบายการศึกษาชาติ

                                                              
( ภาพกิจกรรม )


   

พจนานุกรมไทยออนไลน์
สืบค้นด้วย Google
 
 
 
 
...  ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด   ...
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4
จัดทำโดย  นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น     E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels